Futbal
Meniny na web


                
 
  Futbal patrí medzi najrozšírenejšie a najobľúbenejšie kolektívne hry na celom svete.
 
Kladie vysoké nároky na pripravenosť hráčov v oblasti pohybovej kultúry, v precíznosti ovládania lopty, vo zvládnutí kolektívnych akcií, ale aj na myslenie, pretože hráč sa musí rozhodnúť v momente sekundy.
 
Nie je len fyzickou záťažou na človeka, ale čoraz väčšmi je zaťažovaná psychika hráča.
Výrazne vplýva na telesný vývin, na upevňovanie zdravia, na zvyšovanie zdatnosti a odolnosti, upevňuje morálne a vôľové kvality človeka.
TOPlist