Na záver niečo o našej rodnej hrudi
Meniny na web


                
                                                         
 
                                                                                     
 
 S jej menom sú spojené nielen počiatky slovenských dejín, mená Pribinu, Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda, ale i zmienka o prvom kresťanskom chráme na našom území a o zavedení prvého slovienskeho písma.


KRAJ OKOLO NITRY.
Územie s večným znakom Slovenska, kraj drsný, ale aj pôvabný zároveň, kraj opradený mnohými povesťami a legendami, kraj plný omamnej krásy a činorodosti, ktorá sa tu za tisícročia naskladala do nepreberného bohatstva. Nemožno porozprávať a ukázať všetko, nemožno zachytiť všetky premeny života, ktoré sa tu odohrali od praveku.


KRAJ OKOLO NITRY.
Nie je veľa miest, ktoré by príroda tak hojne obdarovala krásnym prostredím, bohatstvom, rozmanitosťou prírodných úkazov a výhodnou polohou. Hovorí sa, že Nitra bola, podobne ako Rím, založená na siedmich pahorkoch - na Zobore, hradnom kopci, Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku a Martinskom vrchu. Široký oblúk toho pestrofarebného koberca je pretkaný viditeľnými aj skrytými krásami tvarov a farieb obilných lánov a lúk, osviežovaný riečkou a potôčikmi. Žiaria od najodľahlejších kútov kraja, ktoré boli domovom pracovitých a úprimných ľudí, tvorcov svojrázneho ľudového umenia.

KRAJ OKOLO NITRY.
Osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer pred 6 000 rokmi. Počiatky ich osídlenia však siahajú až do praveku, ako to dokumentujú početné archeologické nálezy. Vďaka archeológom a historikom môžeme dnes s istou dávkou hrdosti povedať, že zanechali po sebe diela hmotnej i duchovnej kultúry neoceniteľnej hodnoty.
Ako sa striedali letá so zimami, striedali sa generácie, menil sa aj spôsob života. K pôvodným slovanským obyvateľom, ktorí sa živili poľnohospodárstvom, pribudli v 4. storočí pred našim letopočtom na dlhší čas Kelti, zruční hutníci a kováči, ktorých chaty a dielne sa našli pod Martinským vrchom. Stopy tu zanechali aj Dákovia. Drevené zrubové domy a chalupy nahradili kamenné domy, postavil sa rad miest a mestečiek, ktorých dominantu tvorili kostoly, kláštory a opevnenia. Mnohé z nich sa stali významnými strediskami manufaktúrnej výroby a obchodu. Staviteľský um vtedajších majstrov si zaslúži našu úctu i obdiv aj dnes.KRAJ OKOLO NITRY.
V tisícročnej histórii Slovenska mal náš kraj neraz rozhodujúce slovo a zohral v nej významnú úlohu. Svojou polohou bol oddávna otvorený nájazdom mnohých dobyvateľov, územie nebolo ušetrené od vojnových hrôz. Mnohokrát sa v tomto kraji bojovalo o holú existenciu. Prehnali sa ním Tatári, husiti a Švédi, ale aj armády všemocného Napoleona. Tie posledné vojnové hrôzy sa skončili v roku 1945. Po tomto pamätnom roku rinčanie zbraní ustalo.KRAJ OKOLO NITRY.
V bohatej kultúrnej kultúre sa zachoval rad povestí, piesní i melódií dotvorený ľudovým odevom a zvykloslovím. S nimi sa stretáme ešte i dnes pri príležitosti rôznych cirkevných i svetských výročných sviatkov. Uchovávajú sa v súboroch ľudových hudobníkov a spevákov i v spevácko – tanečných skupinách. Čoraz vzácnejší sú nositelia slovesného ľudového umenia a preto toto dedičstvo zapisujeme do kníh, aby sme si ho uchovali čo najdlhšie živé.KRAJ OKOLO NITRY.
Svojrázny kraj. Príťažlivý krásou prírody, kultúrnymi pamiatkami a predovšetkým ľuďmi. Ľuďmi v poslednej dekáde dvadsiateho storočia a druhého tisícročia. Pretože práve prostredníctvom nich bol vytváraný a pretváraný do dnešnej podoby. Aj keď predchádzajúce desaťročia nič neubrali na malebnosti a kráse okolia, predsa len sa k nemu zachovali macošsky. Plienilo sa a drancovalo. Nepochopiteľne nám chradla príroda, chátrali vzácne historické objekty a hádam už iba naši potomkovia náležite zhodnotia všetky necitlivé zásahy našich predchodcov.
Človek – obdivovateľ sa zmenil na človeka - turistu. Pravdaže, aj turisti patria k nadšencom a obdivovateľom nášho kraja. Množstvo zariadení turistického ruchu privíta každého s otvorenou náručou, dobrým pohostením i vľúdnym slovom. Príliš rýchle životné tempo, motorizácia, rozvoj priemyslu a služieb nedopriali tomuto kraju čas na regeneráciu, akosi sa zabudlo na to, že nie všetko staré je staré, a že aj ono sa môže zaskvieť v novej kráse. Zabudli sme na svet okolo nás. Máme však dostatok príležitostí na to, aby sme ešte zachránili, čo sa dá. Môžeme obdivovať vzácnu flóru i faunu a po dúšku čistej vody nám bude dopriate zahľadieť sa výšok pohorí. A odtiaľ zase do údolia a okom pozorovateľa uhádnuť meno toho – ktorého mesta či dedinky.


Všetka tá neopakovateľnosť a jedinečnosť minulosti i súčasnosti tohto kraja je uchovaná nielen v archívoch a múzeách, ale nachádza sa všade okolo nás. Totiž, už od doby kamennej priťahoval tento kraj človeka, aby si tu vytvoril svet plný harmónie a čara, ktorému ani tisícročia nič neubrali z jeho krásy 

 
               Podľa legendy sa hovorí, že Corgoň bol kováčom v nitrianskom Hornom meste. Mal obrovskú silu a každý obdivoval jeho mohutnú postavu, obzvlášť vymakané svaly na rukách. Keď raz udrel kladivom na nákovu, otriasalo sa celé Horné mesto až v základoch.
No stalo sa raz, že Turci napadli Nitriansky hrad. Obkľúčili ho a neustálymi nájazdmi ho dobýjali. Počet obrancov bol zo dňa na deň menší a už-už sa zdalo, že Turci prelezú hradný val.
No kde sa vzal tu sa vzal, prišiel na pomoc Corgoň rovno z vyhne. Z mohutných rúk kotúľal dolu Palánkom obrovské balvany, ktoré vniesli medzi Turkov chaos. Ešte viac než kamene ich vystrašila obrovská postava a uhoľným dymom začiernená tvár obra. Toto „čertisko“ im nahnalo strach a dali sa na bezhlavý útek. Videli ho , ako vytrháva zo skalného masívu kamene a pomáhajú mu všetci diabli.
Takto Horné mesto odrazilo prvý turecký útok. Socha Corgoňa nám navždy zanechala nepremožiteľnú silu hornomestského kováča. V Nitre sa o ňom zachovalo aj porekadlo – je taký silný ako Corgoň.

Corgoň nie je iba takou obyčajnou sochou. Dotknúť sa ho znamená mať o ďalšiu pomoc navyše. Študenti vysokých škôl sa často zatúlajú k Corgoňovi v nádeji, že im určite pomôže v čase skúšok, ak sa chytia alebo bozkajú jeho palec.
Mladé slečny putujú k Corgoňovi s vierou, že sa im podarí do roka sa vydať, ak chytia Corgoňov kamenný palec...
Chlapcom sa vraj podarí získať lásku milovanej, keď sa dotknú Corgoňovho pása..
.

 

Niečo na tom asi bude, keď Corgoňov palec sa musí často rekonštruovať....

TOPlist