Rozlúčka nás posúva ďalej...
Meniny na web


                
Domáci zápas Hviezd.
  
 
Horný rad zľava: p. Ravinger - člen výboru, p. Greguš - prezident klubu, Dalibor Repa - tréner, Peter Urbánek, Michal Cigáň, Peter Mako, Matúš Zentko, Marek Ťapušík, Marcel Štefanka, p. Solár, Dušan Šóš, Daniel Fúska st.,
p. Bodlala, Marián Habay st., Roman Zentko, Ivan Vanko, Mário Šmitala, Vladimír Lauko - vedúci mužstva,
Martin Hrebík, Pavol Dovičovič - vedúci mužstva, Ján Babčan - tréner, Milan Macho st. - vedúci mužstva.
Stredný rad zľava: Lukáš Krasňanský, Tomáš Stojka, Patrik Krivošík, Michal Lacuška, Daniel Fúska ml.,
Štefan Budzeľ, Šimon Šóš, Peter Polák, Andrej Vanko, Milan Macho ml.
Dolný rad zľava: p. Čápek, Zlatko, Dávid Vokel, Matej Fúska, Kevin Lakatoš, Marián Habay ml., Lukáš Mikula.
 
 
Žltí - Červení  6:6 /2:1/
                    (domáci)     (hostia)
 
 
 
 
Horný rad zľava: p. Greguš, p. Solár, Štefan Budzeľ, Michal Lacuška, Andrej Vanko, Peter Polák, Šimon Šóš, Daniel Fúska ml., Lukáš Mikula, Zlatko, Marián Habay ml., Kevin Lakatoš, Matej Fúska, Patrik Krivošík,
Dávid Vokel, Milan Macho st., Milan Macho ml., Peter Mako.
Stredný rad zľava: Martin Hrebík, Michal Cigáň, Matúš Zentko, Peter Urbánek, Ivan Vanko.
Dolný rad zľava: Martin Kopec, Marek Ťapušík, Roman Zentko, Mário Šmitala, Eduard Billa, Daniel Fúska st.,
p. Bodlala, Dušan Šóš, Marián Habay st., Marcel Štefanka, Rastislav Kazík, Vladimír Lauko, Lukáš Krasňanský,
Dalibor Repa.
 
  
Posledné - XXX. majstrovské kolo sezóny 2010/2011 sa nieslo v duchu lúčenia.
 
 
V sobotu sa s aktívnou činnosťou trénera dorastu rozlúčil dlhoročný úspešný tréner Ján Babčan.
 
    
"Touto cestou sa chcem poďakovať FO TJ SLOVAN ZBEHY a predsedovi p. Gregušovi za podporu pri trénovaní,
za pomoc a spoluprácu trénerovi A mužstva p. Zentkovi a p. Repovi.
Ďakujem fanúšikom na čele s p. Liškom, ktorí nám fandili doma, ale aj na súperových ihriskách,
či bolo teplo alebo pršalo.
Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí vychovali a priviedli k futbalu takých skvelých chlapcov
a podporovali nás v každom zápase.
Vďaka patrí aj vedúcemu mužstva p. M. Machovi, ktorý mi najviac pomáhal pri mojej robote.
Najväčšie ĎAKUJEM patrí hráčom. Ja by som doprial každému trénerovi trénovať taký kolektív a takých výborných chlapcov, akými boli a sú dorastenci SLOVANA ZBEHY. Či to boli J. KUKUČKA, M. CIGÁŇ, M. VARGA, V. GREGUŠ,
J. HYBSKÝ, P. MADA, .... alebo mladší M. HREBÍK, P. MAKO, Š. BUDZEĽ, N. DANIŠÍK, M. MACHO, P. VOKEL, L. MIKULA, M. LACUŠKA, A. VANKO, M. REMENÁR, M. FÁBRY, D. FÚSKA, T. STOJKA, P. POLÁK, I. MACHÁČ, P. KOLÁR
a najmladší P. KRIVOŠÍK, D. VOKEL, L. TRNKA, .........
 
 ĎAKUJEM a veľa úspechov do budúcnosti zo srdca želá tréner JANKO BABČAN".
 

 
 
So žiackou kariérou sa rozlúčili a prestúpili do dorastu: Patrik Krivošík, Lukáš Trnka, a Martin Hurta.
   
 
 
Slávny dorast opustili a natrvalo k A - mužstvu sa pripojili Martin Hrebík, Peter Mako a Peter Polák.
       
 
 
a v nedeľu sa s hráčskou kariérou rozlúčili traja mušketieri Daniel Fúska 
                                                                                 Marián Habay
                                                                               a Eduard Billa.
 
     

 
                           
 
 
TOPlist