lopta
Meniny na web


                
 
Lopta musí byť guľatá a jej vonkajší obal musí byť z kože alebo z iného schváleného
materiálu. Pri jej výrobe sa nesmie použiť taký materiál, ktorý by mohol byť pre hráčov
nebezpečný. Obvod lopty nie je väčší ako 70 cm a menší ako 68 cm. Hmotnosť nesmie byť väčšia ako 450 g a menšia ako 410 g. Vnútorný tlak lopty je 0,6 - 1,1 atmosféry. Lopta sa
môže počas hry vymeniť len so súhlasom rozhodcu. Lopta, ktorá sa používa v stretnutí, sa pokladá za majetok zväzu alebo klubu, na ktorého ihrisku sa stretnutie koná. Po skončení stretnutia sa musí vrátiť rozhodcovi.
V stretnutiach žiackych celkov je dovolené hrať s loptou, ktorej obvod je 64 až 68 cm a hmotnosť pred začiatkom stretnutia 360 až 400 g. V stretnutiach ženského futbalu sa hrá s loptou o obvode 62 - 66 cm a hmotnosti 340 - 390 g
Predpísaná hmotnosť lopty platí pre začiatok stretnutia. V sychravom alebo daždivom počasí,
na mokrej, či blatistej hracej ploche, kedy je predpoklad, že hmotnosť lopty sa v priebehu
stretnutia zvýši, o jej spôsobilosti rozhoduje jedine rozhodca. V stretnutiach, ktoré sa hrajú pri      umelom osvetlení, prípadne ich vysiela televízia, je dovolené používať loptu, s tenkou vrstvou             kontrastného náteru.    
             
                                                             
TOPlist